Meie koolist

Tunnustame


           

Kiidame ja täname

väga heade hinnetega 2021/22. õppeaasta lõpetanud õpilasi

Lisete Gavriloff – 1. klass

Tevon Põld – 1. klass

Hannabel Penek - 2. klass

Emma Liisa Toikka - 2. klass

Ester Elanor Heinla  - 4. klass

Jasper Männi - 4. klass

Mia-Cristella Saaremägi - 4. klass

Ulrich Saul - 5. klass

Keneli Aasamägi - 9. klass

 

olümpiaadidest ja ainevõistlustest osavõtjaid ja nende juhendajaid

Bioloogia maakondlikust voorust võtsid osa:

Mait Mihkel Toikka – 9. klass (4. koht)

Keneli Aasamägi - 9. kl

Ester Elanor Heinla 4. kl (3. koht)

Juhendas õpetaja Kaili Kivi

 

Matemaatika maakondlikust voorust võtsid osa:

Ulrich Saul – 5. klass (5. koht)

Karl Martin Toikka – 5. klass (11. koht)

Kalev Toikka - (5. klass)

Ester Elanor Heinla (4. klass)

Juhendas õpetaja Helika Toikka

 

Matemaatikavõistlusel Känguru osalesid:

Tevon Põld (1. kl)

Lisete Gavriloff (1.kl)

Joonas Jalasto (1.kl)

Hannabel Penek (2. kl)

Emma Liisa Toikka (2. kl)

Ester Elanor Heinla (4.kl)

Ulrich Saul (5. kl)

Kalev Toikka (5. kl)

Karl Martin Toikka (5. kl)

Mait Mihkel Toikka (9. kl)

Juhendas õpetaja Helika Toikka

 

           

           

Kiidame ja täname

väga heade hinnetega 2021/22. õppeaasta lõpetanud õpilasi

Lisete Gavriloff – 1. klass

Tevon Põld – 1. klass

Hannabel Penek - 2. klass

Emma Liisa Toikka - 2. klass

Ester Elanor Heinla  - 4. klass

Jasper Männi - 4. klass

Mia-Cristella Saaremägi - 4. klass

Ulrich Saul - 5. klass

Keneli Aasamägi - 9. klass

 

olümpiaadidest ja ainevõistlustest osavõtjaid ja nende juhendajaid

Bioloogia maakondlikust voorust võtsid osa:

Mait Mihkel Toikka – 9. klass (4. koht)

Keneli Aasamägi - 9. kl

Ester Elanor Heinla 4. kl (3. koht)

Juhendas õpetaja Kaili Kivi

 

Matemaatika maakondlikust voorust võtsid osa:

Ulrich Saul – 5. klass (5. koht)

Karl Martin Toikka – 5. klass (11. koht)

Kalev Toikka - (5. klass)

Ester Elanor Heinla (4. klass)

Juhendas õpetaja Helika Toikka

 

Matemaatikavõistlusel Känguru osalesid:

Tevon Põld (1. kl)

Lisete Gavriloff (1.kl)

Joonas Jalasto (1.kl)

Hannabel Penek (2. kl)

Emma Liisa Toikka (2. kl)

Ester Elanor Heinla (4.kl)

Ulrich Saul (5. kl)

Kalev Toikka (5. kl)

Karl Martin Toikka (5. kl)

Mait Mihkel Toikka (9. kl)

Juhendas õpetaja Helika Toikka