Meie koolist

Hoolekogu


HOOLEKOGU KOOSSEIS

2023/24. õppeaasta

Lauri Saul – lastevanemate esindaja lauri.saul@vkg.ee

Juho Põld – lastevanemate esindaja juho.pold@mail.ee

Karle Nutonen – lastevanemate esindaja karle.nutonen@ttu.ee

Kaja Toikka – õpetajate esindaja toikka.kaja@gmail.com

Markus Varusk – õpilaste esindaja markusvarusk@gmail.com

Helika Toikka –vilistlaste esindaja helikatoikka@gmail.com

Ulvar Kullerkupp – kooli toetava organisatsiooni (MTÜ Lüganuse Tagaküla Selts) esindaja ulvar@hektolan.ee

Laila Meister – kooli toetava organisatsiooni esindaja (Lüganuse Vallavolikogu) esindaja laila@eb.ee

Hille Ilves – kooli pidaja (Haridus- ja Teadusministeerium) esindaja Hille.Ilves@hm.ee

 

Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1

Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 2

Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 3

Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 4

 

 

HOOLEKOGU KOOSSEIS

2023/24. õppeaasta

Lauri Saul – lastevanemate esindaja lauri.saul@vkg.ee

Juho Põld – lastevanemate esindaja juho.pold@mail.ee

Karle Nutonen – lastevanemate esindaja karle.nutonen@ttu.ee

Kaja Toikka – õpetajate esindaja toikka.kaja@gmail.com

Markus Varusk – õpilaste esindaja markusvarusk@gmail.com

Helika Toikka –vilistlaste esindaja helikatoikka@gmail.com

Ulvar Kullerkupp – kooli toetava organisatsiooni (MTÜ Lüganuse Tagaküla Selts) esindaja ulvar@hektolan.ee

Laila Meister – kooli toetava organisatsiooni esindaja (Lüganuse Vallavolikogu) esindaja laila@eb.ee

Hille Ilves – kooli pidaja (Haridus- ja Teadusministeerium) esindaja Hille.Ilves@hm.ee

 

Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 1

Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 2

Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 3

Hoolekogu koosoleku protokoll nr. 4