Новости

Õpilaste vastuvõtt Lüganuse Kooli 1. klassi. 15. апреля


Avaldusi võetakse vastu juba 1. aprillist. Avalduse blanketi leiab kooli kodulehelt.  Digitaalselt allkirjastatud avaldus saata aadressil kool@lyganuse.edu.ee  Soovi korral võib avalduse esitada ka paberkandjal, blanketi saab kooli kantseleist. Dokumendid (lapse sünnitunnistus või ID-kaart, vanema isikut tõendav dokument, lapse koolivalmiduskaart ja õpilaspileti foto) tuua kooli direktori kabinetti 31. maiks.

Avaldusi võetakse vastu juba 1. aprillist. Avalduse blanketi leiab kooli kodulehelt.  Digitaalselt allkirjastatud avaldus saata aadressil kool@lyganuse.edu.ee  Soovi korral võib avalduse esitada ka paberkandjal, blanketi saab kooli kantseleist. Dokumendid (lapse sünnitunnistus või ID-kaart, vanema isikut tõendav dokument, lapse koolivalmiduskaart ja õpilaspileti foto) tuua kooli direktori kabinetti 31. maiks.