Новости

Uhaku karstiala 05. апреля


Vahepeal soojade ilmadega hakkas tööle Uhaku kosk.

Loodame kevade poole, et saame  seal vee kohinat kuulamas käia.

Vahepeal soojade ilmadega hakkas tööle Uhaku kosk.

Loodame kevade poole, et saame  seal vee kohinat kuulamas käia.