logotype

Kontakt

Koolitegevusest Lüganusel on esimesed andmed Lüganuse kiriku kroonikas aastast 1694.

Telefon: direktor 332 5860 õpetajad 332 5861

E-post: kool[at]lyganuse.edu.ee

www.lyganuse.edu.ee

 

Kiviõli tee 25
43301 Lüganuse
Ida-Virumaa


 

image1 image2 image3 image4

Pöördumine Lüganuse Vallavalitsuse ja Vallavolikogu poole

 

Lüganuse Vallavalitsus ja Vallavolikogu

 

Lüganuse Keskkooli ja                                                                      Meie:     03.02.2020.a.      

Lüganuse Kooli vilistlased,

lapsevanemad ja kogukonna liikmed

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

PÖÖRDUMINE

Teema: Lüganuse valla koolivõrgu ümberkujundamine

Pöördume Lügananuse Vallavalitsuse ja Vallavolikogu poole, kuna oleme mures Lüganuse Kooli saatuse pärast. Kohalikus ajalehes Põhjarannik on ilmunud viimase aasta jooksul mitmeid artikleid, kus vallapoolseks sõnumiks on, et kohalik koolivõrk tuleb kiiremas korras kokku tõmmata. Rahva hulgas käivad kuulujutud, et koole puudutavad otsused on juba ära tehtud.

Valla koolide arvu vähendamine tekitab hulga küsimusi ja lahendamist vajavaid probleeme, mida pole seni kogukonnaga üldse arutatud. Vallarahvas vajab iga kooli kohta analüüse ja põhjendusi, miks üht või teist kooli kinni panna või alles jätta. Soovime plaane ja analüüse tühjaksjäävate koolihoonete edaspidise kasutuse kohta, samuti laste transportimise korralduse kohta. Kui palju pikeneb tegelikult iga kooliõpilase koolitee, kui kõik peaksid Kiviõlis käima? Tahame teada, kuhu kavatsetakse suunata koolivõrgu koomaletõmbamisest vabanev raha. Kindlasti kerkib üles veelgi küsimusi, millele pole seni osatud tähelepanu pöörata.

Hiljuti valminud Lüganuse valla koolivõrku analüüsivas magistritöös, mille kajastus ilmus ajalehes Põhjarannik pealkirja all „Lüganuse valla koolivõrgu analüüs jätaks alles ühe põhikooli“, on muuhulgas välja toodud see, et uueks Lüganuse vallaks ühinenud kogukondadel ei ole ühtset seisukohta valla koolivõrgu ümberkujundamise suhtes. Ootame, et koolivõrgu küsimust arutataks ka Lüganuse ja Maidla koolide hoolekogudega, lapsevanemate ja kohalike kogukondadega ning otsus tehtaks arutelude tulemuste põhjal.

Tahame vallajuhtidele öelda ka mõne sõna Lüganuse Kooli kaitseks. Lüganuse kool on pika ajaloo ja traditsioonidega õppeasutus, mis tähistas möödunud kevadel 325. aastapäeva. Sama pika ajalooga on Põhja-Eestis veel vaid Tallinna Gustav Adolfi Gümnaasium. Lüganuse Kooli lapsevanemad on eelistanud seda kooli, kuna on veendunud, et siit saavad nende lapsed korraliku hariduse, laste võimeid arendatakse, lastel on selles koolis turvaline ja laste vajadused on koolipäeva jooksul rahuldatud.

Lüganuse Kool on väikekool. Lastevanemate jaoks on oluline, et vähene õpilaste arv annab  õpetamisele ja õppimisele mitmeid eeliseid suuremate koolide ees. Üheks olulisemaks plussiks on see, et Lüganuse Koolis on ühise pere tunne. Tunduvalt vähem esineb kiusamist ja õpetajad jõuavad probleemidele õigeaegselt reageerida.  Meeldiv on kuulda ja näha, kuidas vanemate klasside õpilased suhtlevad vahetunnis noorematega ning neid juhendavad ja õpetavad. Ka tundides jõuavad õpetajad tegeleda kõikide lastega.

Oleme uhked, et Lüganuse Kooli õpilased on näidanud läbi aastate häid ja väga häid õpitulemusi. Viimased keskkoolilennud olid eksamitulemuste pingereas üsna kõrgel kohal. 2018-2019 õppeaasta lõppes Lüganuse Koolile väga edukalt – 37 õpilast 67-st lõpetas õppeaasta heade ja väga heade hinnetega. Maakondlikel, üleriigilistel ja ka rahvusvahelistel aineolümpiaadidel ja –konkurssidel on Lüganuse Kooli õpilased saavutanud häid kohti. Suur osa on siin oma tööd teha oskavatel õpetajatel, kellel on kõigil pedagoogiline haridus. Kust on võetud koolivõrgu magistritöös esitatud andmed, nagu oleks Lüganuse Kooli õpetajatel ümberkaudsete koolidega võrreldes kõige madalam kvalifikatsioon?

Lapsevanemad peavad oluliseks, et Lüganuse Koolis toimib pikapäevarühm, kus on kohti kõigile soovijatele. Pikapäevarühmas teevad õpilased ära oma kodused ülesanded ja saavad sooja sööki. Lapsevanemad hindavad kõrgelt seda võimalust, mida mujal koolides kõigile ei jätku.

Meil on hea meel, et kuigi väikeses koolis pole võimalused väga laiad, tegeletakse Lüganuse Koolis õpilaste mitmekülgse arendamisega. Lüganuse Kool on ettevõtlik kool. Kahel korral on osaletud Erasmus+ projektis. Teise  projekti arundele saadi väga positiivne tagasiside, milles muu hulgas märgiti, et "kuigi Lüganuse Kool on väike, on ... imetlusväärne, et Lüganuse Kool on rahvusvahelises tegevuses nii aktiivne ja et juba enne selle projekti lõppu algas uus õpirändeprojekt, millele õnnestus saada Erasmus+ programmist rahastus tiheda konkurentsi tingimustes."

Kahjuks on viimastel aastatel õpilaste arv Lüganusel Koolis kogu aeg langenud. Põhjus pole ainult selles, et meil sünnib vähe lapsi. Alates aastast 2007 on valla poolt koolile ja lastevanematele selgeks tehtud, et Lüganusele varsti kooli ei jää. Osa lapsevanemaid ongi selles teadmises oma lapsed mujale viinud. Võime täie vastutustundega öelda, et tegelikult pole lapsevanemad juba üle kümne aasta saanud kooli vabalt valida, kuna neid on kogu aeg mõjutanud hirm, et Lüganusel pannakse kool kinni ja õpilased koondatakse Kiviõlisse. Samas pole seni üldse mainitud tõsiasja, et Kiviõli I Keskkoolist on saanud eksperimentaalkool, kus katsetatakse uudseid õpetamis- ja koolijuhtimisvõtteid. Leiame, et lapsevanematele peab jääma Lüganuse vallas võimalus valida, kas nende lapsed õpivad eksperimentaalkoolis või saavad äraproovitud kvaliteediga konkurentsivõimelise hariduse tavakoolis.

Haridusministeerium on kuulutanud prioriteediks tugevate põhikoolide arendamise. Kuidas tõlgendatakse Lüganuse vallas mõistet „tugev põhikool“? Kas ainult õpilaste suure arvu järgi või loevad muud tegurid ka midagi? Kinnitame, et Lüganuse Kool on valla parim kool ja Lüganuse alevikku peab põhikool alles jääma.

Kokkuvõtteks tuletame vallajuhtidele meelde vanarahva tarkust, et „üheksa korda mõõda ja ükskord lõika“. Soovitame sellest ka juhinduda.

Soovime, et käesolev dokument oleks valla dokumendiregistris avalikult kättesaadav.